Stå Upp och Ropa för Frihet

På Lassgård Kaffe står vi upp och ropar för frihet. Vi tror på en värld där varje individ har rätt att leva fritt, uttrycka sig öppet och följa sina drömmar utan rädsla eller förtryck. Vårt kaffe är en symbol för denna frihet – en daglig påminnelse om att förändring börjar med de små val vi gör, som att välja en kopp kaffe som står för något större.

Kämpa för Mänskliga Rättigheter

Mänskliga rättigheter är hörnstenen i ett rättvist och jämlikt samhälle. Vi kämpar för varje människas värdighet och respekt, oavsett bakgrund, nationalitet eller status. Vårt engagemang för mänskliga rättigheter är inbäddat i vårt företag, från bönderna som odlar våra bönor till de samhällen vi tjänar. Med varje klunk Lassgård Kaffe, ansluter du dig till oss i att förespråka en värld där mänskliga rättigheter upprätthålls och firas.

Stärka Små Entreprenörer

Små entreprenörer är ryggraden i vår globala ekonomi, men de är ofta överskuggade och undertryckta av stora kommersiella företag. Vi är här för att ändra den berättelsen. Genom att samarbeta direkt med småskaliga bönder, säkerställer vi att de får rättvis ersättning och stöd för sitt ovärderliga arbete. Dessa bönder är inte bara våra leverantörer – de är våra partners i att skapa en hållbar och etisk kaffeindustri.

Avslöja och Utmana Företagsbedrägeri

Alltför länge har de med makt vilselett folket och prioriterat vinster över sanning och rättvisa. På Lassgård Kaffe är vi engagerade i transparens och ärlighet. Vi avslöjar de bedrägliga metoderna hos företagsjättar och utmanar status quo, och belyser de orättvisor som plågar kaffeindustrin. Vi tror på att bedriva affärer annorlunda – med integritet, ansvar och en obeveklig strävan efter rättvisa.

Kaffe för Förändring

Varje kopp Lassgård Kaffe är mer än bara en dryck – det är ett uttalande. Det är en deklaration att vi tror på en bättre värld, en där frihet, mänskliga rättigheter och små entreprenörer är i fokus. Vi är på ett uppdrag att förändra världen med kaffe, en klunk i taget. Gå med oss på vår resa. Stå upp, ropa ut, och var en del av revolutionen. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans kan vi uppnå 15 klimatmål i varje kopp kaffe. Tillsammans kan vi förändra världen.

Ett Personligt Åtagande

Vi vet att det är lätt att lova och svårare att leva upp till dem. Men titta på oss – ett mixat par som verkligen vet vad kampen innebär. Som grundare har vi mött utmaningar rakt på och kämpat vidare. Nu, bosatta i Medellín, Colombia, är vi dedikerade till att kämpa för människors lika värde och driva vår mission framåt. Vi är levande bevis på att förändring är möjlig när man tror på det och arbetar outtröttligt för att uppnå det. På Lassgård Kaffe pratar vi inte bara; vi lever som vi lär.